U Otočcu otvoren Centar za tradicijske obrte

1

Danas je u Otočcu u 10.00 sati otvoren centar za tradicijske obrte u bivšem domu HV-e. Nazočne goste pozdravili su gđa. Dragica Rogić, Mary Ann Rukavina Cipetić, te gradonačelnik grada Otočca Mario Barković.

Projekt Centra za tradicijske obrte usmjeren je na izgradnju i jačanje turističkih potencijala županijskih ruralnih područja, te korištenje velikog potencijala lokalnog ruralnog stanovništva koje je nezaposleno ili neaktivno na tržištu rada, kao i revitalizaciju i uporabu postojećih znanja i vještina starije populacije u proizvodnji tradicijskih obrtničkih proizvoda.

Glavni  cilj biti će postignut realizacijom specifičnog cilja: uspostavom Centra za tradicijske obrte kao i stalne potpore osnaživanju dugotrajno nezaposlenog i neajtivnog ruralnog stanovništva Ličko-senjske županije, te jačanju i poticanju proizvođača tradicijskih obrtničkih proizvoda u zajedničkim i ekonomskim održivim aktivnostima u turizmu, kao i promociji i revitalizaciji tradicijske baštine.

Centar će svim korisnicima pružiti kvalitetne informacije, pomoć u temama vezanim za tradicijsku baštinu, te stvarati jaku mrežu svih relevatnih dionika iz javnog, civilnog i privatnog sektora. Nadalje, Centar će osigurati zajedničku platformu za široke i učinkovite aktivosti s ciljem revitalizacije tradicijske baštine Ličko-senjske županije.

Ovaj projekt će pružiti obuku za najmanje 15 trenera kako bi se stvorila jezgra vrijednih znanja koja predstavlja budući potencijal i osigurala održivost projekta. Treneri će širiti znanje na najmanje 60 korisnika iz ranjivih skupina Ličko-senjske županije, dugotrajno nezaposlenih i neaktivnihosoba iz ruralnih domaćinstava.

Projekt se financira kroz program IPA IV – Lokalna partnerstav za zapošljavanje – faza 3, a provode ga partneri na projektu: GTF – Regionalni centar za jednakost spolova, kao nositelj projekta, Regionalni razvojni edukacijski centar “Primus Fortissimus”, nevladina udruga “Gačanka” i Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Gospić. Suradnik na ovom projektu je Hrvatska gospodarska komora, podružnica Otočac. Grad Otočac pružio je pokroviteljstvo za rad ustupivši mu prostorije za rad. U projekt je uključena i Braniteljska udruga “Glavičica” koja će pružiti logističku potporu.

T.J.