U Senju nova mogućnost privremenog zapošljavanja

0

Kandidati za sudjelovanje u mjeri Pomoć u zajednici, koju je objavio Grad Senj, imaju na raspolaganju još dva dana za prijave, odnosnonajkasnije do 17. ožujka. Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Senja, a u postupku provođenja prioriteta i ciljeva aktivne politike zapošljavanja koji su propisani Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, Grad Senj je objavio poziv kandidatima za sudjelovanje u mjeri Pomoć u zajednici. Ovaje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjena isključivo zapošljavanju nezaposlenih žena, a provodi se u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i uprave.Korisnici ove mjere su stare i nemoćne osobe s područja Grada Senja. Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene žene sa najviše završenim srednjim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana,nezaposlene žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi i beskućnice, uz uvjet da prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

Ukupno je predviđeno zapošljavanje do 10 kandidata, od kojih 5 za područje Senja, a 5 za područje Sv. Jurja, Krasna, Krivog Puta, Crnog Kala, Melnica i Jablanca. Izbor između zaprimljenih prijava izvršit će Grad Senj, s tim da među kandidatima koji udovoljavaju traženim uvjetima prednost imaju kandidati koji se nalaze na ruralnim područjima i okolici Grada Senja. Za ovaj posao bruto plaća iznosi 3.656,64 kn, a subvencionira se u 100 % iznosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidati imaju pravo na naknadu putnih troškova u iznosu do 400 kuna, ako rade izvan mjesta prebivališta ili je nužna uporaba osobnog automobila. Trajanje ove mjere je 6 mjeseci.

L. O.