U Senju počinje osposobljavanje nezaposlenih

0

Savjetodavni i obrazovni centar „Saznaj nešto novo i korisno“ naziv je novog projekta koji je Razvojna agencija Senj u ime Grada kandidirala i uspjela dobiti 70 000 eura iz sredstava EU.

Cilj ovog programa je smanjiti nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti na području Grada Senj i povećati mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja kroz veću motiviranost , znanja , vještine i informiranost. Projektom se posebno želi utjecati na rješavanje problema nezaposlenosti osjetljivih skupina u društvu, a to su prije svega dugotrajno nezaposleni kojima prijeti socijalna isključenost. Uz dugotrajno nezaposlene ciljna skupina projekta su i zaposleni kojima prijeti otkaz ili se žele samozaposliti.

U okviru projekta koji će se održavati sljedeću godinu dana  održat će se ukupno šest radionica profesionalnog savjetovanja nezaposlenih u okviru kojih će se obraditi teme: kako tražiti posao, kako se predstaviti poslodavcu i metode samoprocjene vlastitog radnog potencijala, a pojedinačno po radionici obuhvatit će se 20 nezaposlenih osoba.

Uz to, program obuhvaća stručno osposobljavanje za uzgoj i preradu ljekovitog bilja i za  voditelja seoskog turizma.

Treći edukativni program  koji će se održati je ECDL informatički tečaj s međunarodno priznatim certifikatom osposobljenosti rada na računalu. Ovo osposobljavanje imat će tri ciklusa, svako s po 10 polaznika, a sva osposobljavanja u okviru   projekta „Saznaj nešto novo i korisno“ upisuju se u radnu knjižnicu i za  polaznike su besplatna.

Projekt pretpostavlja i nabavu opreme za prostor u kojem će se radionice odvijati, nabavu računala, te tiskanje priručnika na temu koraka u samozapošljavanju, priručnik o ruralnom turizmu i o uzgoju i preradi ljekovitog bilja.

Uz Grad Senj kao nositelja, partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Gospić  i senjska Razvojna agencija koja je i do sada u ime Grada pripremala i realizirala projekte financirane sredstvima EU, te osmislila i ovaj projekt. Udio grada u financiranju  ovog projekta bit će u vidu angažmana zaposlenika Razvojne agencije u njegovu provođenju.

Projekt se počima provoditi odmah s tim da će se tijekom veljače izvršiti nabavka namještaja i opreme, a same edukacije krenule bi tijekom ožujka, o čemu će svi zainteresirani biti pravovremeno obaviješteni putem Radio Senja i oglasa.

A.P.