Učenici OS Perušić obilježili Međunarodni dan zdravlja

2

U povodu Međunarodnog dana zdravlja učenici i učitelji Osnovne škole Perušić na čelu sa ravnateljicom Snježanom Milković uputili su se u šetnju u pećinski park Grabovača u Perušiću. U ugodnom i veselom druženju učenici su međusobno, ali i sa učiteljima razmjenjivali životna iskustva, a sve se moglo svesti na činjenicu da je čovjek stvoren da bude u skladu sa prirodom. Svakodnevna šetnja je sigurno prvi korak prema zdravlju, jer fizičko kretanje od pola sata dnevno minimalni je napor koji bi trebao svaki pojedinac njegovati kako bi bio u skladu sa prirodom.

Na samom mjestu parka za učenike su bile organizirane različite radionice. Tako su prvi i drugi razred  sudjelovali u ekološkoj radionici u kojoj su trebali nacrtati s jedne strane prljav okoliš, a s druge strane zdrav i čist okoliš. Čist okoliš je prvi korak do zdravlja. Treći i četvrti razred trebali su „pronaći blago“, a to je zapravo za njih bila vježba orijentacije u prostoru. Učenici od petog do osmog razreda posjetili su samu unutrašnjost špilje. Ovaj dan je pouka i za učitelje i za učenike, ne samo kako bi živjeli u skladu s prirodom, nego i međusobno jedni s drugima u svojem svakodnevnom radu i učenju u razredu.Naum Boga Stvoritelja sa čovjekom je da živi u skladu i sa prirodom i svojim bližnjima.

Oglas

I.G.