Predizborna kampanja

0

KARLOBAG – 21.11.2011. u 16:30 sati, Hotel Zagreb

NOVALJA – 21.11.2011. u 19:00 sati, Školska športska dvorana

BRINJE – 22.11.2011. u 17:00 sati, Vatrogasni dom

SENJ – 22.11.2011. u 19:00 sati,Pučko otvoreno učilište

BILAJ –24.11.2011. u 18:00 sati, Osnovna škola

GOSPIĆ – 26.11.2011. u 12:00 sati, Gradska športska dvorana

LOVINAC – 26.11.2011. u 14:10 sati, Lovački dom

DONJI LAPAC – 28.11.2011. u 19:00 sati, Kino

UDBINA – 29.11.2011. u 17:00 sati, KIC

KORENICA – 29.11.2011. u 19:00 sati, Školska športska dvorana