Uređenje groblja

0

Prema Odluci o grobljima (“Službeni vjesnik Grada Otočca” broj 2/99 i 1/02, članak 11.), od 1. siječnja 2010. godine, brigu oko uređenja, održavanja i upravljanja grobljima te o ukopima pokojnika, izgradnje i uređenja grobnih mjesta svih groblja na području Grada Otočca vodi Komunalac d.o.o. Otočac.

Osim groblja u Gornjoj Dubravi i u Poljicima Komunalac d.o.o. Otočac upravlja i slijedećim grobljima: Bjeljevine, Brlog, Dabar, Doljani, Glavace, Gorići, Kompolje, Kuterevo,  Ličko Lešće, Naprte, Orovac, Podum, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac, Saro Selo, Škare i Švica. Iz svih navedenih groblja postoji organiziran odvoz otpada na deponij.

Oglas

Kao i svake godine Komunalac d.o.o. Otočac sezonski obavlja detaljnije uređenje svih groblja kojima upravlja. Tako je tijekom jučerašnjeg dana u groblju u Gornjoj Dubravi izvršena košnja, obrezivanje živice, oblikovanje ukrasnih grmova, čišćenje i uklanjanje suhog cvijeća i vijenaca, uklanjanje lampiona i sl.

Felix