Uspjela vježba u Lovincu

U sklopu nacionalne kampanje „Svibanj, mjesec borbe protiv požara“, u OŠ Lovinac održana je simulacija izvanrednog događaja. Bila je to pokazna vježba provjere spremnosti i osposobljenosti sudionika vježbe. U pripremi i organizaciji vježbe sudjelovali su DUZS-područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić i Općina Lovinac-Stožer za zaštitu i spašavanje i Vijeće za prevenciju. Sudionici ove vježbe bili su Općina Lovinac, Stožer zaštite i spašavanja Općine Lovinac, PU Ličko-senjska-policijska postaja Gospić, DVD Velebit Lovinac,Županijski centar 112, OŠ Lovinac, Zavod za hitnu medicinu ličko-senjske županije, Ambulanta Lovinac, HGSS stanica Gospić iGradsko društvo Crvenog križa Gospić. Bila je ovo još jedna provjera osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u slučaju požara u Osnovnoj školi. Pri tome se vršilo gašenje požara, spašavanje povrijeđenih, trijaža i pružanje hitne medicinske pomoći, transport i hospitalizacija ozlijeđenih, evakuacija i zbrinjavanje, potraga za nestalim osobama.Simulacija se sastojala od požara i eksplozije u kotlovnici škole čime je došlo do niza događaja koji traže zajedničko postupanje odgovornih osoba i zaposlenika u školi, operativnih snaga zaštite i spašavanja te djelovanje lokalne vlasti u događaju koji može poprimiti obilježje velike nesreće.
Ova je vježba održana u sustavu zaštite i spašavanja, u uvjetima simuliranih prirodnih i tehničko – tehnoloških nesreća, najsloženiji su i najefikasniji oblik obuke i osposobljavanja operativnih snaga zaštite i spašavanja i provjere osposobljenosti i pripremljenosti sustava u cjelini. Priprema, organizacija, provedba i analiza vježbi temelje se na pretpostavci mogućeg nastanka stvarnog događaja.

L. O.

Nastavak ispod oglasa