Ustavni sud ukinuo dio Zakona o poljoprivrednom zemljištu

0


Ustavni sud ukinuo je članke 15. i 16., te čl.25.st.1,2 i 3, te čl. 81, 82, 83, 84 i 85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima se, među ostalim, neobrađeno zemljište moglo privremeno oduzeti vlasnicima i dati u zakup uz naknadu, ali bez njihova znanja.
Po ukinutim odredbama neobrađenim je površinama trebala raspolagati Agencija za poljoprivredno zemljište. Zakon je sredinom prošle godine osporilo više pojedinaca, seljačkih udruga i Srpski demokratski forum, a Ustavni sud je tada, do donošenja konačne odluke, privremeno suspendirao primjenu spornih članaka. U obrazloženju odluke ustavni suci zauzeli su stav da osporene odredbe predstavljaju nesrazmjerno miješanje u prava vlasnika kojima se pritom ne pruža dovoljna pravna zaštita.

“U državi utemeljenoj na vladavini prava nije prihvatljivo poduzimanje prisilnih mjera kojima se vlasnika na određeno vrijeme lišava upotrebljivosti njegova vlasništva, a da protiv takvih mjera on nema na raspolaganju djelotvorna pravna sredstva kojima bi se zaštitio od nezakonitog ili arbitrarnog miješanja javnih vlasti u njegova vlasnička prava”, navodi se u obrazloženju.

Oglas

Predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec u raspravi je kazala da je riječ o odluci koja će doprinijeti razvijanju ustavnog prava i biti korisna za buduću praksu jer sadržava postavke o ustavnom konceptu vlasništva. Do sada nije bilo jasnog razgraničenja što je u pitanju vlasništva opći, a što javni interes, kazala je Omejec dodajući da se ovom odlukom prvi put daju smjernice kako bi se trebalo pristupati pitanjima općeg i javnog interesa.

/ bib /