Uzgoj divljih zečeva u kavezu

1

Petar se Vrkljan prošle godine prihvatio uzgoja divljih zečeva. Kako je taj posao rijedak, jer se radi o divljim zečevim, interesantno je bilo očekivati što će iz toga sve ispasti. Naime, Petar Vrkljan je na osnovu lovačkog vijesnika u kome je pročitao kako se uzgajaju ove životinje na taj način, sagradio 20 kaveza i po svim receptima i pareporukama, ušao u taj posao. Plan je bio jednostavan, treba uzgojiti zečeve i onda ih prodavati lovačkim društvima. Kad je ovoga proljeća zbog lošeg vremena zakašnjela proizvodnja malih divljih zečeva, Pere se pobojao da posao neće ići, međutim ipak su se zečice okotile i mladi zečevi stasali su za puštanje u prirodu. Peter je u međuvremenu dobio i prvu ponudu od otočkog lovačkoh društva, pa su zečevi otišli na njihovo lovište. Naime, radi se o prvih 20 zečeva(deset parova). Ako sve bude u redu nagodinu bi u tom lovištu trebalo biti stotinjak zečeva više, naravno ima tu i drugih prirodnih faktora(grabežljivci) ali ipak se treba nadati da će tako i biti i da će tako porasti zečija populacija ne samo u tom lovištu, u Lici gdje Petar najprije planira obnovu zečje populacije.Naravno, doći će i drugi zečevi, Petar pojačava i proizvodnju.

Oglas

M.K.