Više događanja povodom Dana Civilne zaštite

0

Pod predsjedanjem Ivana Biljana održana je Uredu gradonačelnika Grada Gospića redovna sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Gospića. Naglasak sjednice stavljen je na obilježavanje Dana civilne zaštite, kada će u Gospiću 1. ožujka biti organizirano više događanja. Na Trgu Stjepana Radića bit će tim povodom organizirana prezentacija i pokazne vježbe svih sudionika sustava zaštite i spašavanja: JVP Gospić,  Civilne zaštite, HGSS-a stanice Gospić, GD Crvenog križa, Doma zdravlja i hitne medicinske pomoći, Policije i PUZS Gospić. U Kinu Korzo“ održat će se svečarski dio na koji će biti pozvani najviši predstavnici države, resornih Ministarstava i službi za žurna djelovanja na državnoj razini. Svi sudionici sastanka će u okviru svojih obveza i ovlasti organizirati segmente pokazne vježbe, a razrada detalja definirat će se na tjednim sastancima Stožera zaštite i spašavanja Grada Gospića.

M.S.