Vrbovečki pjesnik Darko Vidović u Senju predstavio zbirku životnih mudrosti

0

„Divani s Hajjamom“ naziv je poetske zbirke u tri dijela koju je pjesnik Darko Vidović iz Vrbovca, senjskog grada prijatelja, predstavio u Gradskoj knjižnici Senj. Pjesnik Vidović je inspiriran Omarom Hajjamom, perzijskim pjesnikom, matematičarom i astronomom pa po uzoru na njega koristi formu istočnjačkog četverostiha – rubaije, a u duhovnom i intelektualnom pogledu nadahnut je Hajjamovim životnim mudrostima kojima je prožeta cijela Vidovićeva zbirka.

Vrbovečki pjesnik je svojim stihovima pobudio zainteresiranost prisutnih kojima se svaka izrečena mudrost učinila dobro uklopljenom u stihove, a posebno su pozdravili onu već dobro znanu: „Nema većeg grijeha od dana bez smijeha“.

A.P.