Za educiranje ruralnih animatora 50 tisuća kuna

0

S ciljem educiranja budućih animatora za ruralna područja LAG Lika je u suradnji sa Veleučilištem „Nikola Tesla“ u Gospiću i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Gospić) aplicirao na HBOR-ov natječaj za donacije 2017. te tako osigurao  50 tisuća kuna za  sufinanciranje projekta „Ruralni animatori“ koji će se provoditi na području LAG-a Lika do travnja  2018. godine. Projekt „Ruralni animatori“ LAG Lika  je pokrenuo još 2015. godine s ciljem povećanja korištenja EU fondova, a poglavito Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Voditelj LAG-a Lika Tomislav Kovačević zadovoljan je nastavkom započetog projekta.

Tomislav Kovačević

-Ruralni animatori će nakon edukacije biti  zaduženi za pripremu Programa ruralnog razvoja u svome gradu ili općini. Namjera projekta je educirati određeni broj kadrova koji će biti osposobljeni podnositi prijave na natječaje na teritoriju svoje jedinice lokalne samouprave, kako za privatne korisnike tako i za općinu i grad. Do sada su održane tri edukacije za Ruralne animatore u organizaciji LAG-a Lika, a ovaj projekt je nastavak edukacije mladih ljudi i otvaranja mogućnosti povezivanja sa skupinom kojoj je njihovo znanje potrebno, a koja ima resurse i mogućnost povući sredstva iz EU fondova. Održat će se ukupno osam radionica na kojima će sudionici u manjim grupama raditi na konkretnom projektnom zadatku te pripremati kompletnu projektnu prijavu za natječaj iz Mjere 6 „Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.“. Također će biti organizirano i predavanje o poreznom aspektu OPG-a, provedba radionica o socijalnim vještinama te informiranje o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja, ističe Tomislav Kovačević. Buduće projektne aktivnosti su usmjerene na nezaposlene prijvljene u HZZ-područni ured  Gospić te studente druge i treće godine Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću upravo kako bi se kroz usmjerene edukacije ojačala njihova zapošljivost  i bolji život u Lici. Kroz ovako osmišljene projektne aktivnosti dodatno se nastoji  formirati ponuda stručnjaka koja će pomagati poljoprivrednim gospodarstvima kod prijava na natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. LAG Lika pozvao je  zainteresirane da se jave u ured LAG-a  i prijave za sudjelovanje na radionicama. Javno predstavljanje projekta najavljeno je za 30. listopada u Gospiću. 

LAG/M. S.