Za sigurnost djece-što dalje od mina!

0

Djelatnik PU ličko –senjske Denis Buljat  educirao dana učenike OŠ „Anž Frankopan“ iz Kosinja na temu „Ne diram, opasno je jer znam što je!“- opasnost od minsko – eksplozivnih sredstava. Zahvaljujući učestaloj i kvalitetnoj edukaciji djece od strane Crvenog križa, policije i matičnih škola u Lici unatrag 25 godina nije bilo stradavanja najmlađe populacije  u minskim poljima. Tako je i svrha današnjeg predavanja bila upoznavanje djece s opasnostima koje prijete prilikom pronalaska mina.

U prosincu prošle godine u ovoj školi je održano predavanje u sklopu nacionalnog projekta „Zdrav za 5“. Prva komponenta Projekta bila je „Prevencija ovisnosti“ –„ Nula promila „ u sklopu koje su realizirale  policijska službenica PU ličko-senjske Kristina Orešković i psihologinja Zavoda za javno zdravstvo Ličko – senjske županije Kristina Manestar  provele interaktivno predavanje učenicima 7. i 8. razreda.

L.O.