Započeli građevinski radovi na crkvi u Kompolju

13

Nije dogo trebalo da se novi župnik don Anđelko Kaćunko uhvati posla u svojoj novoimenovanoj župi. Tako su u utorak, 29. kolovoza 2011. započeti građevinski radovi na župnoj crkvi sv. Stjepana Prvomučenika u Kompolju.

Radovi se prije svega odnose na izmjenu krovne konstrukcije i samog pokrova. Nakon što se pregleda i izmjeni dotrajalu i slabu drvenu građu i priredi dobra podloga stavljat će se pokrov od bakrenog lima. Radovi su dogovoreni još početkom lipnja o.g. i to na sastanku s predstavnicima Regionalnog zavoda – konzervatorskog odjela u Gospiću, predstavnikom projektanta obnove ove crkve “Tablinuma” iz Zagreba, g. Borisom Vučićem, jednim od mogućih izvođača “Givi” jem, dosadašnjim župnikom (sada na bolovanju) vlč. Milom Rajkovićem, privremenim upravietljem župe mons. Tomislavom Šporčićem, generalnim vikarom. Sa svim je upoznat i novoimenovani župnik Kompolja vlč. Anđelko Kaćunko. Ugovoreni radovi i način izvođenja dati su na uvid Gospićko-senjskoj biskupiji. Sve relevantne ustanove i odgovorne osobe dale su svoj pristanak i podršku da se radovi mogu izvoditi.

Jedan dio župljana dao je svoj prilog za ovogodišnji dio radova, i to uglavnom u iznosu od 500 kn. Očekujemo da se i drugi odazovu. Obnova je po zamisli mons. Šimnovića i dosadašnjeg župnika vlč. Rajkovića trajati kroz tri godine. Za iduću godinu upućena je molba Ministarstu kulturee RH da sufinancira sanaciju zidova iste crkve. Molba je bila upućena i za ovu godinu, ali Ministarstvo nije uvrstilo u svoj ovogodišnji program. Nadajmo se da će to učiniti iduće godine.

/ b /