Znanstveni simpozij u povodu 20 godina vjeronauka u hrvatskom školstvu

0

Katedra religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira jednodnevni znanstveni simpozij „Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi“ u povodu 20. obljetnice od ponovnog uvođenja vjeronauka u hrvatski školski sustav. Simpozij će se održati u Zagrebu u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, u utorak 14. lipnja 2011. godine.


PROGRAM

9.00       Otvaranje Simpozija
Pozdravi
9.40        Je li vjeronauk u školi odgovorio na očekivanja Crkve?
Mons. Đuro Hranić, predsjednik Vijeća za katehizaciju HBK
10.00     Renesansa ili kraj religije? Pogled iz teološke perspektive
Prof. dr. sc. Željko Tanjić
10.20     Vjeronauk u Hrvatskoj u suodnosu sa župnom zajednicom i katehezom – bilanca
Prof. dr. sc. Milan Šimunović
10.40        Odmor
11.10     Prihvaćenost vjeronauka kao školskog predmeta
Prof. dr. sc. Valentina  Mandarić
11.30     Vjeronauk u školi u službi hominizacije i evangelizacije pojedinca i društva
Prof. dr. sc. Josip Baloban
11.50     Pravni okvir katoličkog vjeronauka u javnim školama: aktualnosti i perspektive
Prof. dr. sc. Josip Šalković
12.10     Suvremeno stanje i prilozi za perspektive Islamskog vjeronauka u bosanskohercegovačkoj školi
Prof. dr. sc. Edina Vejo
12.30     Kratka rasprava; odmor
15.00     Vjeronauk, župne zajednice i pastoral škole
Doc. dr. sc. Thea Filipović
15.20 Formacija vjeroučitelja u okviru Bolonjskog procesa – izazov za visoka učilišta u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Alojzije  Hoblaj
15.40     Odgoj između stege i slobode
Doc. dr. sc. Nenad Malović
16.00     Odmor
16.20     Odgojno-obrazovni sustav u ozračju krize vrijednosti i identiteta: religija kao pogled s onu stranu krize
Prof. dr. sc. Tonči Matulić
16.40     Vjeronauk u školi, bogatstvo za Hrvatsku i Europu
Prof. dr. sc. Ružica Razum
17.00     Plenarna rasprava (moderira: prof. dr. sc. Ivica Pažin)
18.00     Zatvaranje Simpozija

Obavijesti u vezi s održavanjem Simpozija zainteresirani mogu dobiti u Tajništvu Katehetskog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38.