Župan Milinović održao konzultacije – slijedi konačna odluka

1

Danas su održane konzultacije sa predstavnicima političkih stranaka na temu Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu kojom prilikom je župan Darko Milinović prezentirao osnovne konture proračuna.

Obavijestio je predstavnike političkih stranaka kako će iz tehničkih razloga podnijeti dva amandmana ukupne vrijednosti od oko 1,3 milijuna kn, zbog izbora za EU parlament ( 950.000 kn) i zakonske obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe (po odluci Ministarstva 350.000 kn).

Razlika između Proračuna predloženog 2018. godine i sadašnjeg je 2,4 milijuna kn zbog toga što su se morala iznaći financijska sredstva za prijevremene izbore u iznosu od 1,1 milijun kn te je Župan obavijestio nazočne kako su zbog toga zaustavljeni određeni projekti.

Na sastanku kod Župana isti je upoznao predstavnike političkih stranaka s mogućim posljedicama ne donošenja Proračuna te izrazio nadu da će se učiniti najbolje za Ličko-senjsku županiju. Jesu li to ponovno prijevremeni izbori ili donošenje Proračuna ostaje za vidjeti.

KABINET ŽUPANA