Župan Milinović održao sastanak sa v.d. voditeljicom LAG-a LIKA

0

Nakon što je ujutro dao  podršku  kampanji Hrvatskog saveza za rijetke bolesti župan Milinović nastavio je svoj radni dan.  Među brojnim sastancima održao je i radni sastanak sa v.d. voditeljicom LAG – a Ivanom Starčević  koja je Župana upoznala s ključnim segmentima rada LAG-a LIKA, projektima koji su u tijeku te s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a LIKA i planiranim aktivnostima u budućem razdoblju.  Župan je istaknuo da je Ličko-senjska županija bila partner LAG – Lika  na važnijim projektima kao što je projekt  Integra Lika što će svakako biti i u budućnosti.

Župan Milinović je održao  i sastanak s potencijalnim prijaviteljima vezanim uz Program održivog razvoja lokalne zajednice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU provodi ovaj Program koji je namijenjen  jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti stekle status potpomognutog područja.

L.O.