Javni poziv Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera

0

Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisala je 22. siječnja Javni poziv za dostavu programskih prijedloga članica ove sportske zajednice vezano uz provedbu Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu na ovome području. Za ovu namjenu su u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu osigurana sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera u iznosu 325 tisuća kuna.

Stoga su pozvane sve sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta. Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji pridonose razvoju u području sporta: poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana, organizaciju sportskih manifestacija i sl.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine. U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu Zajednice sportova Općine Plitvička Jezera u roku od mjesec dana od objave ovoga Javnog poziva.

Oglas

L. O.