Javni poziv Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera

Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisala je 22. siječnja Javni poziv za dostavu programskih prijedloga članica ove sportske zajednice vezano uz provedbu Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu na ovome području. Za ovu namjenu su u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu osigurana sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera u iznosu 325 tisuća kuna.

Stoga su pozvane sve sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta. Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji pridonose razvoju u području sporta: poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana, organizaciju sportskih manifestacija i sl.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine. U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu Zajednice sportova Općine Plitvička Jezera u roku od mjesec dana od objave ovoga Javnog poziva.

Nastavak ispod oglasa

L. O.