Lunjske masline za pretpristupne fondove EU

0

Lunjski vrtovi maslina postao je prvi projekt u Gradu Novalji koji će se sufinancirati sredstvima iz pretpristupnih fondova europske unije.

Potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju projekta Lunjski vrtovi maslina između Grada Novalje i Turističke zajednice Grada Novalje s jedne strane te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije s druge strane, Novalja je dobila prvi projekt koji će se sufinancirati novcima iz pretpristupnih fondova europske unije.

Oglas

Cilj projekta je zaštita tisućljetnoga, prirodnog staništa lunjskih maslina kroz uređenje pristupne infrastrukture unutar maslinika uz razvoj turističko – edukacijskih sadržaja, ponude proizvoda i usluga lokalnih proizvođača (sa suvenirsko – gastronomskom namjerom).

Ponuda će tvoriti jedinstvenu cjelinu sastavljenu od više elemenata: razgledavanje, upoznavanje s glavnim osobinama područja od strane stručne osobe, vodiča kroz maslinike, kušanja i/ili kupovina maslinovog ulja, paškog sira, pršuta, domaćih slastica (suhe smokve, frite, hrostuli, mendulati i sl.) i ostalo.

Uređenjem postojećeg i ostalih pristupnih putova olakšati će se  pristup masliniku, urediti odvodnja oborinskih voda, sanirati odnosno izgraditi autohtoni  potporni kameni zidovi na mjestima usjeka i propusta, postaviti kamene klupice, koševi za otpad te četiri prodajnih punkta kojim će se služiti isključivo lokalni proizvođači za prodaju proizvoda.

Unutar projekta je planirana nabava dva elektrovozila (sa ukupno 14 sjedala) te izgradnja objekta – recepcije sa sanitarnim čvorom.

Visina cijelog projekta iznosi 596.080,88 eura.
Iz pretpristupnih fondova europske unije projekt će se sufinancirati sa 447.060,66 eura odnosno 75 % visine cijelog projekta. Grad Novalja sudjeluje sa 15 % a TZ Novalje sa 10 %.

Projektnu dokumentaciju za projekt Vrtovi lunjskih maslina su izradili djelatnici Grada Novalje pod vodstvom više stručne suradnice za europske integracije Katarine Bukša. Uz nju na projektu su radili direktorica TZ Novalje Tatjana Peranić – Samaržija, rukovoditelj odsjeka za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti Marijan Šuljić, rukovoditelj odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav Gordana Vuković, te viši referent za javnu nabavu Romana Semenčić.