Općina Brinje poziva građane na prijavu osoba koje narušavaju red u prirodi i doprinose zagađenju okoliša

0

Općina Brinje u posljednjih nekoliko godina poduzima značajne napore u sanaciji divljih odlagališta diljem područja. Prošle godine, na četiri lokacije – Jelvica, Jelavlje, Rapain Klanac i Siničići – sanirana su divlja odlagališta uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kako bi se spriječilo daljnje zagađivanje okoliša, Općina Brinje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirali su sustav nabave kamera koje su postavljene na navedena divlja odlagališta. Međutim, veličina područja odlagališta je prevelika i nije moguće staviti ih pod nadzor kamera.

Unatoč naporima općine da se očisti okoliš, veliki dio komunalnog otpada i dalje se odbacuje na divlja odlagališta i druge lokacije u prirodi. Općina Brinje napominje da ima organizirani odvoz komunalnog otpada i otvoreno reciklažno dvorište u Lučanima, te poziva građane da odvajaju otpad kako bi se smanjila količina otpada koji završava na divljim odlagalištima.

Divlja odlagališta predstavljaju veliki problem za okoliš i zdravlje ljudi, te su pokazatelj da još uvijek nismo dovoljno ekološki osviješteni i da ne vodimo brigu o tome što ostavljamo mladim naraštajima. Općina Brinje stoga poziva građane da prijave svaku osobu koja svjesno narušava red u prirodi nadležnim tijelima.

Za prijave su dostupni kontakti komunalnog redara Marije Vranić na broj 098/183-8016 ili Općine Brinje na broj 053/701-260. Potrebno je zajedničkim snagama raditi na očuvanju okoliša i stvaranju zdravijeg i čišćeg okruženja za buduće generacije.

L.O.