Oštrije protiv divlje gradnje kućica na jezeru Kruščica

GOSPIĆ – Vodo gospodarska ispostava Lika-Senj,  ŠRU Lika i Ribolovni savez županije oštrije će se suprostaviti divljoj gradnji splavi, kućica i uporabi čamaca na dijelovima rijeke Like s pritocima, posebno jezeru Kruščica, zaključeno je  na zajedničkom sastanku u domu ŠRU Lika Mladena Vodičke, Dane Kruljca i Željka Mataije sa suradnicima. Zvono na uzbunu je zazvonilo učestalim dojavama ribočuvarske službe o divljoj gradnji, farbanju pregorenim auto i trafo uljem i drugim ekološki neprihvatljivim premazima kao i korištenju bačava za splavi nepoznatog porijekla i sadržaja koji su u njima bili. Isto tako uporaba čamaca je sve masovnija bez položenog ispita pa će rečeni subjekti obratiti policijskoj upravi, vodopravnoj i drugoj inspekciji. Prema rječima Mladena Vodičke rečene vode treba ove i iduće godine bit će obnovljena još dva benta na rijeci Lici čime će se njihova obnova zaokružiti, a ribolovne vode zbog povećanog vodostaja i poribljavanja  dobiti novu promidžbenu ribolovnu dimenziju. Na sastanku je suradnja ocijenjena korektnom i zadovoljavajućom za sve strane.

LO

Nastavak ispod oglasa