Otvoren Javni poziv Općine Karlobag

Općina Karlobag objavila je Javni poziv vezan uz predlaganje programa javnih potreba u područjima školstva, predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, udruga građana, socijalne skrbi, kulture i tehničke kulture za 2023. godinu. Za ove namjene sredstva su osigurana iz Proračuna Općine Karlobag jer su u pitanju djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Karlobag i njezine građane.

U obrazloženju prijedloga predlagatelji će dostaviti kratki i detaljan opis programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Karlobag.

Nastavak ispod oglasa

Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama uz obrazložene prijedloge. Predlagatelji će za svaki program obavezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karlobag ili na web stranici Općine Karlobag (www.karlobag.hr). Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima da dostave prijedloge svojih programa pripremljene u skladu sa sadržajem poziva do 19. veljače 2023. Godine.

L. O.