Pinovod: Mjerno-redukcijska stanica u Sincu

Gradnja plinovodnog sustava u punom je jeku. To je ključni project drugog razvojno-investicijskog cilkusa Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava RH do 2011. godine. Mjerno redukcijska stanica za plin u Sincu ( Otočac )  je završena.

Okosnica plinovodnog sustava Like i Dalmacije je magistralni plinovod Bosiljevo-Split dug 290 km, na koji  se nastavlja  regionalni plinovodi Benkovac-Zadar i Šibenik-Drniš-Knin ukupne dužine 80 km.

Nastavak ispod oglasa

Međutim, gradnja plinovoda tek je prvi korak u tom velikom poslu. Drugi, također vrlo važan, gradnja je lokalnih distribucijskih mreža da bi plin iz magistralnih plinovoda stigao do potrošača.

Ne bi se, naime, smjelo dopustiti ponavljanje karlovačkog slučaja, kada je nekad dovršeni plinovod godinama čekao gradnju distribucijske mreže.

Uskoro je za očekivati dodijeljivanje  koncesija za izgradnju distributivnih mreža, pa je sada na koncesionarima da što brže sagrade plinsku mrežu i povoljnim uvjetima privuku što više kupaca.

I.B.