Projekt Cro Buzz Klima u suradnji s Nacionalnim parkom Plitvička jezera podiže svijest o važnosti oprašivača

0

U svrhu zaštite biodiverziteta i borbe protiv klimatskih promjena, Nacionalni park Plitvička jezera pridružio se projektu Cro Buzz Klima, fokusiranom na zaštitu divljih oprašivača poput pčela i muha lebdjelica. Oprašivanje, ključan proces za opstanak većine biljnih vrsta i poljoprivrednih usjeva, sve je ugroženije zbog klimatskih promjena i drugih ekoloških problema. Projekt ima za cilj prikupljanje prvih standardiziranih podataka o oprašivačima u Hrvatskoj te razvijanje metoda za njihovo praćenje i očuvanje.

Aktivnosti projekta usredotočene su na pet pilot područja unutar tri biogeografske regije Hrvatske, s posebnim naglaskom na planinske zajednice u Nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Risnjak. Ova područja su izuzetno ranjiva na klimatske promjene, a istraživanja su pokazala da planinske biljne zajednice predstavljaju jedne od najugroženijih ekosustava u Europi.

Ciljevi projekta uključuju testiranje metodologija praćenja predloženih na razini Europske unije, utvrđivanje utjecaja klimatskih promjena na oprašivače, te podizanje svijesti o njihovoj važnosti. Osim toga, projekt teži razvijanju stručnih kapaciteta za praćenje i očuvanje oprašivača u Hrvatskoj, čime će se doprinijeti ispunjavanju obveza prema okolišnim politikama Europske unije.

Uz podršku lokalnih zajednica i europskih politika, Cro Buzz Klima projekt otvara novu stranicu u očuvanju prirode i prilagodbi na klimatske izazove s kojima se suočava suvremeni svijet.

L.O.