Projekt stambenog zbrinjavanja: Kosinjka u Perušiću čeka prve stanare!

0

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) u suradnji s Općinom Perušić objavila je poziv za iskazivanje interesa za stanovanje u novosagrađenoj višestambenoj zgradi u Perušiću, koja se nalazi na adresi Hrvatske mladeži 7. Ovaj projekt, dio je šireg projekta HES Kosinj, namijenjenog zbrinjavanju stanovništva pogođenog izgradnjom hidroelektrana u tom području.

U novoj zgradi, koja se prostire na mjestu stare ekonomske škole, nalazi se 28 stanova predviđenih za stanovnike čije su nekretnine obuhvaćene projektom, a koji ne ostvaruju pravo na adekvatnu naknadu ili je ona manja od 75.000 eura. Ukupno 25 stanova, različitih veličina i struktura, bit će dodijeljeno prema specifičnim uvjetima i kriterijima, uključujući veličinu domaćinstva i socijalni status.

Interesenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području koje se izvlašćuje, mogu iskazati svoj interes unutar 30 dana od objave poziva. Kriteriji za dodjelu stanova uključuju vremenski period prebivanja na nekretnini koja se izvlašćuje, vlasništvo ili suvlasništvo nekretnina, postojanje maloljetne djece u domaćinstvu, kao i zdravstveno stanje članova obitelji.

Prijedlog liste prvenstva formirat će se na temelju ostvarenih bodova prema utvrđenim mjerilima, a odluka o dodjeli stanova donijet će se nakon detaljnog pregleda svih potrebnih dokumentacija i dokaza. Osobe koje iskažu interes, ali ne dostave tražene dokaze unutar zadanog roka, neće biti uključene u listu prvenstva.

Ovaj projekt predstavlja značajan korak naprijed u socijalnoj skrbi i infrastrukturnom razvoju, omogućavajući stanovnicima pogođenim projektom HES Kosinj novi početak u moderno opremljenim i funkcionalnim stambenim jedinicama. Hrvatska elektroprivreda i Općina Perušić zajednički rade na tome da osiguraju bolju budućnost za svoje građane, pokazujući predanost održivom razvoju i socijalnoj osjetljivosti.

Više informacija, kao i potrebni obrasci dostupni su na web stranici Općine Perušić.

L.O.