U vjetroelektrane kod Otočca Talijani žele uložiti 400 milijuna eura

1

Prema najavama gradonačelnika Otočca Maria Barkovića talijanski investitori su spremni uložiti 400 milijuna eura u postavljanje vjetroelektrana na području Otočca

Gradonačelnik Otočca Mario Barković obavio je razgovore sa predstavnicima i konzultantima talijanskog društva ‘Quintaenergia’ d.o.o. čije je sjedište u Rijeci o načinima i mogućnostima Izrade elektrostudije, a vezano za pripremne radnje postavljanja vjetroelektrana na području Grada Otočca.

Oglas

‘Dogovor je da se postave dva 80- metarska mjerna stupa kako bi se obavili poslovi ispitivanja jačine vjetra, statički programi, projektne radnje, izrade studije utjecaja na okoliš, nakon čega bi se i krenulo u konkretnu realizaciju programa izgradnje vjetroelektrana. Ovaj projekt vrijedan je oko 400 milijuna eura bi se trebao realizirati u iduće dvije-tri godine, a u sklopu istog bi se izgradilo oko stotinjak vjetroelektrana ukupne snage 350 MW. Realizacija programa započela bi nakon dobivanja energetske suglasnosti od strane nadležnih ministarstava’, kazao je gradonačelnik Otočca Mario Barković.

Prema prostorno planskoj dokumentaciji vjetroelektrane bi trebale biti postavljene na lokacijama Dabar i Ramljani.

Dražen Prša, tportal.hr