Župan Kolić: “Prekogranični program RH – BiH – CG otvara nove mogućnosti za financiranje projekata s područja LSŽ”

0

Kao što smo već ranije izvještavali, konferencija koja je 1. i 2. ožujka održana na Kupresu pod nazivom “Interreg – IPA, program prekogranične suradnje RH – BiH – Crna Gora 2014-2020“, pokazala se kao dobra prilika za male gospodarstvenike, ustanove i turističke djelatnike. Ličko-senjsku županiju na konferenciji je predstavljao župan Milan Kolić sa suradnicima. Konferencija na Kupresu bila je tema našeg današnjeg razgovora sa županom.

-Možete li nam u nekoliko riječi pojasniti program Interreg – IPA?

– Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. nastao je spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora, a novost je da će u ovom slučaju Republika Hrvatska preuzeti dužnost upravljačkog tijela ovog Programa. Stoga je ova Konferencija poslužila kao najava otvaranja prvih natječaja iz navedenog programa i kao poticaj potencijalnim partnerima iz RH i BiH koji namjeravaju kandidirati projekte za provedbu u okviru Programa da krenu sa pripremom projekata i međusobnim povezivanjem. Važno je naglasiti da u okviru ovog Programa kod svakog projekta moraju postojati barem dva partnera, a jedan partner mora biti iz Republike Hrvatske, iako on ne mora biti vodeći partner, vodeći partner može biti i iz BiH.

-Koje su mogućnosti ovog projekta?

-Brojne su mogućnosti za prijavu projekata kroz najavljeni Program, a samo do 2017. godine ukupno je osigurano 25 milijuna EUR za njegovu provedbu. Prihvatljivi projekti za financiranje biti će svi oni koji se uklapaju u jedan od slijedećih prioriteta Programa, a to su: unaprjeđenje kvalitete javnih zdravstvenih usluga i usluga socijalne skrbi u pograničnom području, zaštita okoliša i prirode i unaprjeđenje sustava sprječavanja rizika kao i promocija korištenja obnovljive energije i energetske učinkovitosti, poticanje razvoja I diverzifikacije turističke ponude u pograničnom području kao I unaprjeđenje upravljanja i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine i unaprjeđenje konkurentnosti malog gospodarstva kroz unaprjeđenje poslovnog okruženja (tj. poslovne infrastrukture) u programom obuhvaćenom području.

-Kakva je suradnja lokalnih agencija sa agencijama susjednih zemalja?

-Naša razvojna agencija LIRA u prethodnom razdoblju uspostavila je izuzetno dobru suradnju s potencijalnim partnerima na području Unsko-sanskog kantona posebno Razvojnom agencijom Unsko-sanskog kantona – RAUSK, i lokalnom razvojnom agencijom Općine Bihać (Plod) na temelju koje očekujem definiranje zajedničkih razvojnih projekata. Iako naglašavam da partneri u provedbi ovog Projekta ne moraju biti nužno vezani granicom. Stoga pozivam sve potencijalne prijavitelje u okviru ovog programa, prvenstveno jedinice lokalne samouprave s područja Županije i ustanove kojima su one osnivači, kao i ustanove kojima je osnivač Županija da se obrate našoj Razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije – LIRA u cilju pravovremene razrade postojećih projektnih ideja i pravodobne pripreme istih za prijavu na najavljeni natječaj.

H.J.