Josip Vrkljan-Jotan ponovno predsjednik OV Lovinac

0

U Lovincu je danas održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Lovinac. Sukladno  rezultatima lokalnih izbora HDZ je osvojio 6 vijećničkih mandata,  lista Grupe birača 5, dok je jedan vijećnik izabran  kao pripadnik nacionalne manjine također  sa liste Grupe birača bivšeg načelnika Hrvoja Račića. Za predsjednika Općinskog vijeća općine Lovinac izabran je Josip Vrkljan-Jotan iz redova HJDZ-a koji je tu dužnost obnašao i u prošlom sazivu Općinskog vijeća.

M.S.