Potpisan Sporazum o suradnji Razvojne agencije LIRA-e i Ministarstva regionalnoga razvoja fondova EU

0

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA potpisala je u petak sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Sporazum u vrijednosti od 1 milijun kuna sklopljen je na rok od dvije godine.
U razdoblju trajanja ovog Sporazuma LIRA se obvezuje, kroz aktivni doprinos svojih stručnih službi, sudjelovati u:
a) prikupljanju statističkih podataka s područja Ličko-senjske županije, izradi analitičkih podloga, definiranju vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije, definiranju provedbenih mehanizama i Akcijskog plana te organizaciji participativnih događanja i konferencija te osiguranju vidljivosti i dizanju svijesti o važnosti izrade „Nacionalne razvojne strategije“
b) provedbi Programa Ministarstva za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenju provedbe izrade projektno-tehničke dokumentacije te praćenju pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata.

L.O./LIRA