Produljenje javne rasprave za nacrt Plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. godine jedan je od temeljnih akata i planova kojima je RH ušla „na velika vrata“ u Europsku uniju. Upravo je stoga Hrvatska zajednica županija jučer od resornog Ministarstva zatražila poštivanje preuzetih zakonskih odredbi kod javne rasprave za nacrt Plana. Taj temeljni dokument o gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj u idućih šest godina upućen je u javnu raspravu po skraćenoj proceduri kao ponovna javna rasprava za koju je predviđeno sedam dana.

Ministar  Slaven Dobrović je u nekoliko navrata isticao kako je riječ o novom dokumentu koji u potpunosti mijenja politiku gospodarenja otpadom, pa je Hrvatska zajednica županija zatražila  da se osigura javno savjetovanje od najmanje 30 dana. Područje gospodarenja otpadom izrazito je važno za sve županije koje su, prema propisima iz područja gospodarenja otpadom, odgovorne za gospodarenje svim vrstama otpada osim opasnog otpada. Na tu temu predstavnici Hrvatske zajednice županija na čelu s predsjednikom i šibensko-kninskim županom Goranom Paukom sastali su se u ožujku s ministrom  Dobrovićem.

Nastavak ispod oglasa

L.O.