Sjednica Gradskog vijeća Otočca

0

Sjednica Gradskog vijeća grada Otočca započela je pitanjima vijećnika od koji izdvajamo pitanje vijećnice Suzane Bižanović koju je zanimalo što je sa realizacijom projekta izgradnje kuglane u Otočcu. Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac kazao je da projekt kuglane je pripremljen za financiranje iz EU fondova, no kako natječaj nije otvoren Grad je krenuo u realizaciju projekta kuglane na način da je raspisan natječaj za izvođača radova, izabrana je tvrtka, i iznos radova je 6 milijuna kn. Sljedeći tjedan sa izvođačem radova potpisujemo ugovor i kreće se poslovima izgradnje kuglane vlastitim sredstvima u rujnu, a temeljem promijenjenog pravilnika ruralnog razvoja, koji će dozvoliti povlačenje određenog dijela financijskih sredstava.
Vijećnika Milana Jurkovića je zanimalo koji su ostvareni kapitalni, odnosno, oni iznad 10 milijuna kuna, projekti iza aktualne gradske vlasti. Gradonačelnik Kostelac, izdvojio je izgradnju sportske dvorane, stavljanje pročišćivača u funkciju, izgradnje kanalizacije prema Krasnu i Kuterevu, uređivanje zgrada …
Potpredsjednik GV Josip Grčević, istaknuo je i projekte kao vraćanja duga od više od 11 milijuna kuna CRO PLINU-u i preko 10 milijuna kn duga HEP-u, te dotaknuo pitanja tko je kriv za „nestanak“ projekata carine, suda, prelazak Otočkog doma za starije i nemoćne u podružnicu Gospić.
Vijećnik Milan Jurković odgovorio je da je prelazak Doma za starije i nemoćne iz otočkog u gospićku podružnicu bio jedini način da isti ne ode u stečaj da je sud u Otočcu ukinut prema direktivi EU-a.
Sjednica se nastavila Izvješćem o radu Komunalca doo Otočac za 2015.godinu., kojega je podnijela direktorica Marina Legčević, koja je izdvojila brojne investicije, naglasivši opsežan projekt Aglomeracije.
Izvješće o radu poduzeća Gacka za 2015. potom je podnijela direktorica Tajana Brajković, istaknuvši nabavljanje opreme, dva komunalna vozila, kosilicu za vodeno bilje i mobilno reciklažno dvorište.
Izvješče o radu Hrvatsklog centra za autohtone vrste riba i rakova krših voda podnio je ravnatelj Josip Orešković, istaknuvši projekt optimiziranja ličniki bjelonogog raka, a potom je o radu Centra za pomoć u kući govorila ravnateljica Slavica Bobinac.
Izvješće o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Otočca za prvih 6 mjeseci ove godine podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca Stevan Uzelac.
Planirani prihodi Grada Otočca, oni od poreza, prireza na dohodak, poreza na imovinu, na robu i usluge, promet i ostalo ostvareni su iznad 50 %, kazao je pročelnik Uzelac, no prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, umjesto planiranih 38 milijuna i 228 tisuća, izvršeni su u iznosu od tek 6 milijuna 699 tisuća zbog neraspisivanja natječaja u prvoj polovici godine.
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 2 milijuna 393 tisuće kuna, i u prvih šest mjeseci nisu ostvarene. Točnije, sredstva dobivena od Ministarstva turizma za kamp odredište nisu prikazana u polugodišnjem izvještaju, s obzirom da su za sedmi mjesec. Za realizaciju projekta – uređenja potkrovlja Doma HV-a dobiveno je 200 000 kuna od Ministarstva gospodarstva, a u radove se kreće od 1.rujna.
U sklopu izvješća o Proračunu podnesen je i izvještaj o korištenje proračunske zalihe, planirane u iznosu od 40.000 kn u novcu i 20.000 kn u naravi, a ta se sredstva u prvih pola godine nisu koristila.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Otočca za razdoblje od prvih šest mjeseci prihvaćeno je s 11 glasova za i jednim protiv, vijećnika Milana Jurkovića. Zamjerio je nesrazmjer sredstava dodijeljenih obrtnicima, mladima putem stipendija u odnosu na sredstva potrošena za reprezentaciju.
Sjednica Gradskog vijeća Otočca nastavila se prihvaćanjem prijedloga za razrješenje mrtvozornika te prijedlogom analiza i plana sustava Civilne zaštite na području Grada Otočca.