Spajanje snaga: Kako Stream projekt jača obranu od poplava u Ličko-senjskoj županiji

0

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA u suradnji s brojnim partnerima održala je dvodnevni program posvećen sustavima civilne zaštite i borbi protiv poplava, kao dio projekta STREAM (Strategic Development of Flood Management).

Program, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., obuhvaćao je niz obrazovnih aktivnosti i pokaznih vježbi usmjerenih na obranu od poplava.

Prvog dana programa, stručnjaci su održali niz edukacija na temu sustava civilne zaštite i zaštite od poplava. Sudionici su imali priliku upoznati se s planom upravljanja rizikom od poplava, sustavima upozorenja, te održivim sustavima urbane odvodnje. Osim teoretskog znanja, naglasak je bio i na primjerima dobre prakse u spašavanju ljudi, životinja i imovine iz poplava.

Drugi dan programa obilježila je pokazna vježba na rijeci Lici, gdje su predstavljene opreme i tehnike spašavanja. Oprema u vrijednosti većoj od 220.000 eura, nabavljena kroz projekt STREAM, uključuje sredstva za spašavanje, evakuaciju i zbrinjavanje ugroženih osoba te zaštitu materijalnih dobara u poplavom ugroženim područjima.

Vježbu su predvodili Joso Živković iz Službe civilne zaštite Gospić i Mihael Kurteš, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić. Također, sudjelovali su i HGSS – Stanica Gospić, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Gospić, Javna vatrogasna postrojba Gospić i mnogi drugi.

Cilj ovih vježbi je bio prezentirati pripravnost i reakcije sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, te opremu i provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite.

Projekt STREAM ima za cilj poboljšati monitoring rizika od poplava i povećati upravljačke mogućnosti stož

era civilne zaštite. Kroz ovaj projekt razvijeni su modeli predviđanja poplava, educirani članovi stožera civilne zaštite i unaprijeđeni kapaciteti službi civilne zaštite na području Ličko-senjske županije.

U projektu sudjeluje ukupno 21 institucija, devet s hrvatske i 12 s talijanske strane Jadranskog mora. Projekt je započeo 1. travnja 2020. i trajat će do 30. lipnja 2023. godine, s ukupnom vrijednosti od 9,4 milijuna eura.

Ovim dvodnevnim programom, Ličko-senjska županija i partneri su dokazali posvećenost povećanju kapaciteta i suradnje u borbi protiv poplava, štiteći tako zajednicu i okoliš.

L.O.